When Your Eyes Say It

Tác giả: Chưa Biết
I LOVE TO HEAR YOU SAY
THAT YOU LOVE ME
WITH WORDS SO SWEET
AND I LOVE THE WAY
WITH JUST ONE WHISPER
YOU TELL ME EVERYTHING
AND WHEN
YOU SAY THOSE WORDS
IT'S THE SWEETEST THING
I'VE EVER HEARD
BUT WHEN YOUR EYES
SAY IT
THAT'S WHEN I KNOW
THAT IT'S TRUE
I FEEL IT
I FEEL THE LOVE
COMIN' THROUGH
I KNOW IT
I KNOW THAT
YOU TRULY CARE FOR ME 'CAUSE IT'S THERE TO SEE
WHEN YOUR EYES SAY IT
I LOVE ALL THE WAYS
THAT YOU SHOW ME
YOU'LL NEVER LEAVE
AND THE WAY
YOUR KISSES
AH THEY ALWAYS
CONVINCE ME
YOUR FEELIN'S
RUN SO DEEP
I LOVE THE THINGS
YOU SAY
AND I LOVE THE LOVE
YOUR TOUCH CONVEYS
BUT WHEN YOUR EYES
SAY IT
THAT'S WHEN I KNOW
THAT IT'S TRUE
I FEEL IT
I FEEL THE LOVE
COMIN' THROUGH
I KNOW IT
I KNOW THAT
YOU TRULY CARE FOR ME 'CAUSE IT'S THERE TO SEE
WHEN YOUR EYES
TELL ME
I KNOW
THEY'RE NOT TELLIN' LIES
THEY TELL ME
ALL THAT YOU'RE
FEELIN' INSIDE
AND IT SOUNDS SO RIGHT
WHEN YOUR EYES SAY IT
SAY IT
AND THE WORDS
THEY SAY
TAKE MY BREATH AWAY
NO SONG EVER
SOUNDED SO SWEET
I LOVE EVERY WORD
THAT THEY SAY TO ME
BUT WHEN THOSE EYES
SAY IT
THAT'S WHEN I KNOW
THAT IT'S TRUE
I FEEL IT
I FEEL THE LOVE
COMIN' THROUGH
I KNOW IT
I KNOW THAT
YOU TRULY CARE FOR ME 'CAUSE IT'S THERE TO SEE
A-WHEN YOUR EYES
TELL ME
I KNOW
THEY'RE NOT TELLIN' LIES
THEY TELL ME
ALL THAT YOU'RE
FEELIN' INSIDE
AND IT SOUNDS SO RIGHT
WHEN YOUR EYES SAY IT
THAT'S WHEN I KNOW
THAT IT'S TRUE
I FEEL IT
I FEEL THE LOVE
COMIN' THROUGH
I KNOW IT
I KNOW THAT
YOU TRULY CARE FOR ME 'CAUSE IT'S THERE TO SEE
OOH WHEN YOUR EYES
TELL ME
I KNOW
THEY'RE NOT TELLIN' LIES
THEY TELL ME
ALL THAT YOU'RE
FEELIN' INSIDE
AND IT SOUNDS SO RIGHT
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1202 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4