Worried About Ray

Tác giả: Chưa Biết
The truth be told, the truth be told
I'm worried about the future holds, the future holds
I'm starting to worry about Ray
The truth be told, the truth be told
I'm worried about the future holds, the future holds
I'm seriously worried about Ray
They say the future's out to get you
You know that I won't let you fall
They say the future's out to get you
You know that
I won't let you fall
The truth be told, the truth be told
I'm treading on my tippy toes, my tippy toes
I'm starting to worry about Ray
The truth be told, the truth be told
I'm treading on my tippy toes, my tippy toes
I'm painfully so worried about Ray
They say the future's out to get you
You know that
I won't let you fall
They say the future's out to get you
You know that
I won't let you fall
No!
They say the future's out to get you
You know that
I won't let you fall
They say the future's out to get you
You know that
I won't let you fall
The future's out to get you, the future's out to get you, oh
The future's out to get you, the future's out to get you, oh
The truth be told, the truth be told
I'm worried what the future holds, the future holds
I'm so tired of being worried about Ray
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 697 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4