You Can't Do That

Tác giả: Beatles
I got something to say that might cause you pain
If you catch you talking to that boy again
I'm gonna let you down
And leave you flat
Because I told you before oh
You can't do that
Well it's the second time
I've caught you talking to him
Do I have to tell you one more time
I think it's a sin
I think I'll let you down
Let you down and leave you flat
Gonna let you down and leave you flat
Because I've told you before oh you can't do that
Everybody's green 'cause I'm the one who won your love
But if it's seen
You're talking that way they'd laugh in my face
So please listen to me
If you wanna stay mine
I can't help my feelings
I'll go out of my mind
I know
I'll let you down
And leave you flat
Gonna let you down and leave you flat
Because I've told you before oh you can't do that
You can't do that
You can't do that
You can't do that
You can't do that
You can't do that everybody's green 'cause I'm the one who won your love
But if it's seen
You're talking that way they'd laugh in my face
So please listen to me if you wanna stay mine
I can't help my feelings
I'll go out of my mind
I know I'll let you down
And leave you flat
Gonna let you down and leave you flat
Because I've told you before oh you can't do that
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 837 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4