Ngàn Năm Nào Ngưng Đọng

Tác giả: Nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thơ Nguyễn Hoàn Nguyên

Mở kinh đọc vì vu. Khoác áo xuống lưng đồi. Hạt bụi bay trong nắng. Quốc độ đầu gậy tre. Dấu dép trên đồi xưa. Trôi mất theo xuân rồi. Gần hai ngàn năm tuổi. Thiền sư nay đã già. Hoá thân chàng thi sĩ. Thiền sư nay đã.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hoàn Nguyên (thơ)