Những album tạo bởi Tunguyen (3 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tuborg 1 900
KN Tươi thanh nien 7 2682
Nhac yeu thich 24 8432