You're All I Have

Tác giả: Chưa Biết
Strain this chaos turn it into light
I've got to see you one last night
Before the lions take their share
Leave us in pieces, scattered everywhere
Just give me a chance to hold on
Give me a chance to hold on
Give me a chance to hold on
Just give me something to hold onto
It's so clear now that you are all that I have
I have no fear cos you are all that I have
It's so clear now that you are all that I have
I have no fear cos you are all that I have
You're cinematic razor sharp
A welcome arrow through the heart
Under your skin feels like home
Electric shocks on aching bones
Give me a chance to hold on
Give me a chance to hold on
Give me a chance to hold on
Just give me something to hold onto
It's so clear now that you are all that I have
I have no fear cos you are all that I have
It's so clear now that you are all that I have
I have no fear cos you are all that I have
There is darkness deep in you
A frightening magic I cling to
Give me a chance to hold on
Give me a chance to hold on
Give me a chance to hold on
Just give me something to hold onto
It's so clear now that you are all that I have
I have no fear cos you are all that I have
It's so clear now that you are all that I have
I have no fear cos you are all that I have
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 993 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4