You're Going To Lose That Girl

Tác giả: Chưa Biết
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
IF YOU DON'T TAKE HER OUT TONIGHT
SHE'S GONNA CHANGE HER MIND
AND I WILL TAKE HER OUT TONIGHT
AND I WILL TREAT HER KIND
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
IF YOU DON'T TREAT HER RIGHT, MY FRIEND
YOU'RE GONNA FIND HER GONE 'CAUSE I WILL TREAT HER RIGHT AND THEN
YOU'LL BE THE LONELY ONE
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE
I'LL MAKE A POINT
OF TAKING HER AWAY FROM YOU
YEAH!
THE WAY YOU TREAT HER WHAT ELSE CAN I DO?
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE
I'LL MAKE A POINT
OF TAKING HER AWAY FROM YOU
YEAH!
THE WAY YOU TREAT HER WHAT ELSE CAN I DO?
IF YOU DON'T TAKE HER OUT TONIGHT
SHE'S GONNA CHANGE HER MIND
AND I WILL TAKE HER OUT TONIGHT
AND I WILL TREAT HER KIND
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
YOU'RE GONNA LOSE THAT GIRL
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 659 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4