Best Of My Love

Tác giả: Nhạc Ngoại
Doesn't take much to make me happy
and make me smile
Never never will I feel discouraged
Cause our love's no mystery
Demonstrating love and affection
That you give so openly yeah
I like the way ya make me about you baby
Want the whole wide world to see
[Chorus:]
Whoa whoa, you got the best of my love
Whoa whoa, you got the best of my love
Whoa whoa, you got the best of my love
Whoa whoa, you've got the best of my love
Goin' in and out of changes
The kind that come around each day
My life has a better meaning
Love has kissed me in a beautiful way
And oh yea (my love, my love)
oh yea (my love, my love)
Oh you got the best of my love
Whoa whoa, you've got the best of my love
Whoa whoa, you've got the best of my love
Whoa whoa, you've got the best of my love
Demonstrating sweet love and affection
That you give so openly yeah
The way I feel about ya baby can't explain it
Want the whole wide world to see
Ohhh but in my heart
You're all I need
You for me and me for you
ohhh, it's growin' every day ooooh
ohhh, oh oh oh oh oh
you've got the best of my love
ohhh, oh oh oh oh oh
you've got the best of my love
ohhh, givin' you the best of my love
my love ohh my love
ohhh, givin' you the best of my love
my love ohh oh yeah
ohhh, oh oh oh oh oh
you've got the best of my love
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: hvl724
Bài này đã được xem 2326 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4