Phận Làm Dâu 2

Tác giả: Quy Sắc

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Khổ sở nhứt là giờ dâng cơm nước. Em phập phồng từ tiếng nói của mẹ với em chồng. Không bao giờ được khen tiếng ngọt ngon. Chỉ nghe cá mặn cơm khô canh lạt. Em lặng thinh nghe mẹ dằn mâm xán bát. Mặc cho nước mắt tuôn.

Yêu Mười Bảy

Tác giả: Quy Sắc

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Chưa chiều trời đã có sương em. Chưa mười bảy đã thương em rồi. Năm sau mười tám tuổi đời. Em vâng lời mẹ thương người xứ xa. Khoác áo vu quy đầu đội vòng hoa cưới. Chiếc áo nữ sinh em vứt vào trong quá khứ âm...

Yêu Mười Bảy 2

Tác giả: Quy Sắc

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Chưa chiều trời đã có sương chưa. Mười lăm tuổi đã thương anh rồi. Nắng mưa là bịnh của trời tương tư. Là bịnh của người trai tơ. Năm sau được tin bên chồng cho phép em. Về thăm cha mẹ tim gan anh xáo trộn óc não quay.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quy Sắc