Giải Phóng Miền Nam

Tác giả: Huỳnh Minh Siêng

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Nhiều Nghệ Sĩ; Tốp Ca

Giải phóng miền Nam. Chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan máu rơi. Lòng hận thù ngất trời. Sông núi bao nhiêu năm cắt rời. Đây Cửu Long hùng tráng. Đây Trường Sơn vinh.

Tiến Về Sài Gòn

Tác giả: Huỳnh Minh Siêng

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Tốp Ca

Nơi thành đô trong ánh điện quang. Tiếng nấc nghẹn câu cười. Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày. Quê nhà ta đau đớn lầm than. Sao bóp nghẹt tim người? Sài Gòn ơi! Ta đã về đây, ta đã về đây. Lướt qua nắng.

Xuống Đường

Tác giả: Huỳnh Minh Siêng

1. Xuống đường! Xuống đường! đập tan mọi xích xiềng. Quyết kết đoàn tiến lên giành chính quyền! Việt nam quê hương ta sống nô lệ bao năm qua. Nào vùng lên thanh niên ơi đất nước gọi vang nơi nơi. Nào cùng tiến, quyết võ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng