Những album tạo bởi nhatthanh (3 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc Mẹ Cha 15 10355
Nhạc Thầy Cô 6 14053
Minh Khang 4 1985