Hát Từ Đồng Hoang

Tác giả: Miên Đức Thắng

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Từ ruộng đồng hoang vu hôm nay. Ta cùng hát với nhau lời này. Dù ngàn đời gian nan lo âu. Nhưng cuộc sống vẫn mang niềm vui. Từ nhọc nhằn trên hai tay khô. Xin hãy gắng gắng lên từng giờ. Dù ruộng đồng hôm nay hoang.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Miên Đức Thắng