Yêu Trong Lầm Lỡ

Tác giả: Xuân Nhi

Ca sỹ thể hiện: Uyên Trang

Đời còn nhiều oan trái. Lắm niềm đau và bao nỗi sầu. Sầu vì người gian dối. Chỉ xem ta như trò chơi thế thôi. Giờ còn gì để nói. Khi nhận ra anh dối gian quá nhiều. Tình người trao hôm trước. Đến ngày sau rồi sẽ quên.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Nhi