Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Tác giả: Phương Nam

Ca sỹ thể hiện: Lan Anh; Đăng Dương (NSƯT); Tường Vi; Tốp Ca; Anh Thơ

Đàn theo ta đi qua con suối con khe. Qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng. Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm ngày. Giữa rừng xanh dậy muôn câu ca. Ta đi trong nắng cháy. Ta đi trong mưa rừng đàn vẫn bên mình. Khi sao thưa trên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phương Nam