Little Lies

Tác giả: Nhạc Ngoại
If I could turn the page
In time then I'd rearrange just a day or two
Close my, close my, close my eyes

But I couldn't find a way
So I'll settle for one day to belive in you
Tell me, tell me, tell me lies

Tell me lies
Tell me sweet, little lies
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh, no, no you can't disguise
(You can't disguise, no you can't disguise)
Tell me lies
Tell me sweet little lies

Although I'm not making plans
I hope that you understand there's a reason why
Close your, close your, close your eyes

No more broken hearts
We're better off apart, let's give it a try
Tell me, tell me, tell me lies

Tell me lies
Tell me sweet, little lies
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh, no, no you can't disguise
(You can't disguise, no you can't disguise)
Tell me lies
Tell me sweet little lies

[Instrumental]

If I could turn the page
In time then I'd rearrange just a day or two
Close my, close my, close my eyes

But I couldn't find a way
So I'll settle for one day to belive in you
Tell me, tell me, tell me lies

Tell me lies
Tell me sweet little lies
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh, no, no you can't disguise
(You can't disguise, no you can't disguise)

Tell me lies
Tell me sweet little lies
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh, no, no you can't disguise
(You can't disguise, no you can't disguise)
Tell me lies
Tell me sweet little lies
(Tell me, tell me lies)
FADES OUT
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: PPI_NZB
Bài này đã được xem 1165 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4