Summer Holiday

Tác giả: Bennett, B;Welch, B
We're all going on a summer holiday.
No more working for a week or two.
Fun and laughter on a summer holiday.
No more worries for me and you.
For a week or two.

We're going where the sun shines brightly.
We're going where the sea is blue.
We've seen it in the movies.
Now let's see if it's true.

Everybody has a summer holiday
Doing things they always wanted to.
So we're going on a summer holiday
To make our dreams come true
For me and you.

We're going where the sun shines brightly.
We're going where the sea is blue.
We've seen it in the movies.
Now let's see if it's true.

Everybody has a summer holiday
Doing things they always wanted to.
So we're going on a summer holiday
To make our dreams come true
For me and you.
Hmmmmmm, hmmmmmmm...
Hmmmmmm, hmmmmmmm...
Hmmmmmm, hmmmmmmm...
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: tuech
Bài này đã được xem 2188 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4