You're My Love & You're My Life

Tác giả: Chưa Biết
Since you were an angel from the sky, you fill my fantasy
The way you look takes me so high, you're everything to me
And all I want is your photograph, how I'm longing for your smile
So come and touch me, come and feel me, hear me cry

You're my love (you're my love) You're my life (you're my life)
Everyday (everyday) Every night (every night)
Is it right (is it right) What I feel (what I feel)
How I wish you were for real
You're my love (you're my love) you're my life (you're my life)
Everyday (everyday) every night (every night)
In my dreams (in my dreams) I'm with you (I'm with you)
Will you make my dreams come true ?

I'm all alone the night has come, you're in my radio
It's when you sing i feel the sun, now i can feel the show
Since forevermore you're my destiny, take my loneliness away
So come and touch me, come and feel me, hear me say

You're my love (you're my love) you're my life (you're my life)
Everyday (everyday) every night (every night)
Is it right (is it right) what I feel (what I feel)
How I wish you were for real
You're my love (you're my love) you're my life (you're my life)
Everyday (everyday) every night (every night)
In my dreams (in my dreams) I'm with you (I'm with you)
Will you make my dreams come true ?

Since forevermore you're my destiny, take my loneliness away
So come and touch me, come and feel me, hear me say

(Rap)
(Instrumental)

You're my love (you're my love) you're my life (you're my life)
Everyday (everyday) every night (every night)
Is it right (is it right) what I feel (what Ifeel)
How I wish you were for real
You're my love (you're my love) you're my life (you're my life)
Everyday (everyday) every night (every night)
In my dreams (in my dreams) I'm with you (I'm with you)
Will you make my dreams come true ?
You're my love (you're my love) you're my life (you're my life)
Everyday (everyday) every night (every night)
Is it right (is it right) what I feel (what I feel)
How I wish you were for real.
  • Nghe nhạcHát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: vulli
Người sửa: RuYi Hứa
Bài này đã được xem 4001 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4