Sad Sweet Dreamer

Tác giả: Nhạc Ngoại
Sad sweet dreamer is just one of those things
You put down to experience.
Sad sweet dreamer is just one of those things

You put down to experience.
Been another blue day without you
girl
Been another sad summer song
been thinkin' about you
girl
AII night long.
Been another sad tear on my pillow

been another memory who told me "You're the one girl"
Been thinkin' about you
girl all night long.
Sad sweet dreamer is just one of those things
. . .
Been another long night and I missed you
girl
Been another story from those endlees magazines

Can't help thinkin' about you
girl
all night long.


Sad sweet dreamer is just one of those things
. . .

Was so happy when I found you but how was I to know
That you would leave me walkin' down the road.
Been another hurt love story
been another man
Who thought that he was oh so strong.
Been thinkin' about you
girl
all night long.

Sad sweet dreamer is just one of those thing
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: vulli
Bài này đã được xem 795 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4