Yes It Is

Tác giả: The Beatles
If you wear red tonight,
Remember what I said tonight.
For red is the colour that my baby wore,
And what's more, it's true,
Yes it is.
Scarlet were the clothes she wore,
Everybody knows I'm sure.
I would remember all the things we planned,
Understand, it's true,
Yes it is, it's true.
Yes it is.
I could be happy with you by my side
If I could forget her, but it's my pride.
Yes it is, yes it is.
Oh, yes it is, yeah.
"Please don't wear red tonight."
This is what I said tonight.
For red is the colour that will make me blue,
In spite of you, it's true,
Yes it is, it's true.
Yes it is.
I could be happy with you by my side
If I could forget her, but it's my pride.
Yes it is, yes it is.
Oh, yes it is, yeah.
"Please don't wear red tonight."
This is what I said tonight.
For red is the colour that will make me blue,
In spite of you, it's true,
Yes it is, it's true.
Yes it is, it's true.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: quanggong
Bài này đã được xem 931 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4