O Tròn Như Trứng Vịt

Tác giả: Chưa Biết
Bạch lạch bạch vịt con đến trường cạp cạp cạp vịt ta học chữ O... tròn như trứng gà.
Vịt học trước quên sau... cạp cạp cạp vịt quên chữ rồi cạp cạp cạp thầy ngan liền nhắc O... tròn như trứng vịt à vịt ta nhớ liền...
Bạch lạch bạch vịt con đến trường cạp cạp cạp vịt ta học chữ Ô... tròn như trứng gà.
Vịt học trước quên sau... cạp cạp cạp vịt quên chữ rồi cạp cạp cạp thầy ngan liền nhắc Ô... tròn như trứng vịt à vịt thêm cái ô...
Bạch lạch bạch vịt con đến trường cạp cạp cạp vịt ta học chữ Ơ... tròn như trứng gà.
Vịt học trước quên sau... cạp cạp cạp vịt quên chữ rồi cạp cạp cạp thầy ngan liền nhắc Ơ... tròn như trứng vịt à vịt thêm cái râu...

................(Dạo Nhạc).................

Bạch lạch bạch vịt con đến trường cạp cạp cạp vịt ta học chữ i... tờ... mắt mờ.
Vịt ta ngáy trong mơ... cạp cạp cạp vịt quên chữ rồi cạp cạp cạp thầy ngan liền nhắc i... tờ... chấm trên đầu à còn thêm nét ngang...
Bạch lạch bạch vịt con đến trường cạp cạp cạp vịt ta học chữ O... tròn như trứng gà.
Vịt học trước quên sau... cạp cạp cạp vịt quên chữ rồi cạp cạp cạp thầy ngan liền nhắc O... tròn như trứng vịt à vịt ta nhớ liền...
Bạch lạch bạch vịt con đến trường cạp cạp cạp vịt ta học chữ i... tờ... mắt mờ.
Vịt ta ngáy trong mơ... cạp cạp cạp vịt quên chữ rồi cạp cạp cạp thầy ngan liền nhắc i... tờ... chấm trên đầu à còn thêm nét ngang...
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: vctttt
Người sửa: vctttt
Bài này đã được xem 1154 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4