Spice Up Your Life

Tác giả: Nhạc Ngoại
La la la la la la la

When you're feeling sad and low
We will take you where you gotta go
Smiling, dancing, everything is free
All you need is positivity

Colours of the world
Spice up your life
Every boy and every girl
Spice up your life
People of the world
Spice up your life
Aaahh!!!

Slam it to the left
If you're having a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Uh Uh go round
Slam it to the left
If you're having a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Hi Ci Ya Hold Tight

La la la la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la la la
La la la la la la la

Yellow man in Timbuktu
Colour for both me and you
Kung fu fighting
Dancing queen
Travel spaceman
And all that's in between

Colours of the world
Spice up your life
Every boy and every girl
Spice up your life
People of the world
Spice up your life
Aaahh!!!

Slam it to the left
If you're having a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Uh Uh go round
Slam it to the left
If you're having a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Hi Ci Ya Hold Tight

Flamenco
Lambada
But Hip Hop is harder
We moon walk the foxtrot
Then polka the salsa
Shake Shake Shake haka
Shake Shake Shake haka

Colours of the world
Spice up your life
Every boy and every girl
Spice up your life
People of the world
Spice up your life
Aaahh!!!

Slam it to the left
If you're having a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Uh Uh go round
Slam it to the left
If you're having a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Hi Ci Ya Hold Tight

Slam it to the left
If you're having a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Uh Uh go round
Slam it to the left
If you're having a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Hi Ci Ya Hold Tight
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: hvl724
Bài này đã được xem 4108 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4