Giả Dối

Tác giả: Nguyễn Thuận

Đừng có nói thêm gì nữa.. Hỡi con tim giả dối. Đừng có khóc than mà chi.. Biết anh chẳng yêu thương gì. Anh! cho ta niềm đau của đá. Anh! cho ta niềm đau của biển. Ôm một đời khổ oan. Đã trót mang lừa dối. Tiếc thương chi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thuận