Giả Dối

Tác giả: Nguyễn Thuận

Đừng có nói thêm gì nữa.. Hỡi con tim giả dối. Đừng có khóc than mà chi.. Biết anh chẳng yêu thương gì. Anh! cho ta niềm đau của đá. Anh! cho ta niềm đau của biển. Ôm một đời khổ oan. Đã trót mang lừa dối. Tiếc thương chi.

Thân Phận Nghèo

Tác giả: Nguyễn Thuận

"Anh nghèo tay trắng bao năm. Yêu không dám ngỏ âm thầm đắng cay. Anh về trong những cơn say. Lênh đênh trọn kiếp trắng tay trọn đời". Một đời lênh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới. Sợ tình vây kín thương đau.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thuận