Lang Thang Dưới Mưa

Tác giả: Nhật Đăng Huy

Ca sỹ thể hiện: Gia Huy; Dạ Nhật Yến

Từ khi em xa vắng khung trời lạnh lùng. Còn mình anh lang thang dưới mưa. Bước âm thầm đợi chờ này em ơi em đâu có hay. Từng đêm sương vây kín cho đời nhạt nhòa. Người yêu ơi sao anh nỡ ra đi. Những đêm dài một mình. Ngồi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Đăng Huy