Mặc Kệ Tôi

Tác giả: Dino Phạm Hoàng Dzũng

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hưng

Ai ai cũng chê tôi nghèo khó. Nên tôi sống cô đơn một xó. Thật xa cuộc đời. Tôi đâu muốn ganh đua người hỡi. Tôi chỉ muốn an thân mà thôi. Vì sao người cười. Hãy nhắm mắt hãy quên tôi đi. Chớ thắc mắc chớ nên khinh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dino Phạm Hoàng Dzũng