Bánh Bông Lan (Vọng Cổ)

Tác giả: Quế Chi

Ca sỹ thể hiện: Minh Vương; Lệ Thủy; Chưa Biết; Quế Trân

Bông lan cánh trắng nhụy vàng, qua thương (í... a) cô nàng bán bánh bông lan. Xe đò lục tỉnh (mà) thênh thang, quen hơi, nhớ miếng xuống ?ây tìm duyên. Quen hơi, nhớ miếng xuống ?ây... tìm... duyên... VỌNG CỔ:. Cô.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quế Chi