Can't Get You Out Of My Head

Tác giả: Chưa Biết
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la la
La la la
I just can't get you out of my head
Boy your loving is all i think about
i just can't get you out of my head
Boy it's more than I dare to think about
La la la la la la la la la la la
La la la
I just can't get you out of my head
Boy your loving is all I think about
I just can't get you out of my head
Boy it's more than i dare to think about
Every night
Every day
Just to be there in your arms
Won't you stay
Won't you lay
Stay forever and ever and ever and ever
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la la
La la la
I just can't get you out of my head
Boy, your loving is all I think about
I just can't get you out of my head
Boy, it's more than I dare to think about
There's a dark secret in me
Don't leave me locked in your heart
Set me free
Feel the need in me
Set me free
Stay forever and ever and ever and ever
La la la la la la la la la la la
la la la la la la la la
La la la la la la la la
La la la...
I just can't get you out of my head
I just can't get you out of my head
I just can't get you out of my head
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: RuYi Hứa
Bài này đã được xem 24162 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4