How I Roll

Tác giả: Chưa Biết
Burn it all down
Need to buy another round
Gonna light up in the sound
Of the speaker

Knee socks
Drink tequila on the rocks
'til you make your body pops
To the speaker

Burn it all down
Need to buy another round
Gonna light up in the sound
Of the speaker

Show your knee socks
Drink tequila on the rocks
'til you make your body pops
To the speaker

(I wanna go) downtown where my posse's at
(Because I got) nine lives like a kitty cat
(You wanna roll, that's how I roll)
(I wanna go) ding ding when I hear that bass
(I'm gonna do) my thing if you wanna taste
(You better know, that's how I roll)

Bum bum bum ba dee da bum bum ba
Bum bum bum ba dee da bum bum ba
Bum bum bum ba dee da bum bum ba
Bum bum bum ba dee da bum bum

Feel the earthquake
Gonna make your body shake
'til the circuits start to break
In the speaker
Can we get fly
Helicopter in the sky
'Cause we turn it up high
In the speaker

If you know what it takes to be my man
We can go make love together
You can be my fuck tonight
We can tear it up tonight

(I wanna go) downtown where my posse's at
(Because I got) nine lives like a kitty cat
(You wanna roll, that's how I roll)
(I wanna go) ding ding when I hear that bass
(I'm gonna do) my thing if you wanna taste
(You better know, that's how I roll)

Bum bum bum ba dee da bum bum ba
Bum bum bum ba dee da bum bum ba
Bum bum bum ba dee da bum bum ba
Bum bum bum ba dee da bum bum

[Bridge]

Shimmy shimmy oh
Shimmy oh shimmy ay


We can give them what they wanna
We can take it away
Try it on tonight
We can tear it up tonight

If you know what it takes to be my man
We can go make love together
You can be my fuck tonight
We can tear it up tonight

(I wanna go) downtown where my posse's at
(Because I got) nine lives like a kitty cat
(You wanna roll, that's how I roll)
(I wanna go) ding ding when I hear that bass
(I'm gonna do) my thing if you wanna taste
(You better know, that's how I roll)

Bum bum bum ba dee da bum bum ba
Bum bum bum ba dee da bum bum ba
Bum bum bum ba dee da bum bum ba
Bum bum bum ba dee da bum bum
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1086 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4