Selfish

Tác giả: Chưa Biết
Okay, the shoe is going on the other foot tonight,
La, la, la
I'm 'bout to turn you into my very own flight tonight
La, la, la
Okay, you think you got me where you want me
I'mma show you tonight
La, la, la
That I'm a girl and you're a boy
And tonight you gon' be my be my man

[Chorus:]
Oh, oh, oh, oh, oh, oh,
Tonight I'm gonna be a little selfish
Be a little selfish
Oh, oh, oh, oh, oh, oh,
Tonight I'm gonna be a little selfish
Be a little selfish
Boom, boom, baby
Pick you up in my Mercedes
I'mma be a little selfish
Be a little selfish
Boom, boom, baby
Pick you up in my Mercedes
I'mma be a little selfish
Be a little selfish

Just lay right there and don't you move
I'm in control tonight
La, la, la
Lock you up in my room
Be my prisoner of love tonight
La, la, la
Shut up, sit down
Who's the boss now?
I'm 'bout to show you now
La, la, la
That I'm a girl and you're a boy
And tonight you gon be my be my man

[Chorus:]
Oh, oh, oh, oh, oh, oh,
Tonight I'm gonna be a little selfish
Be a little selfish
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Tonight I'm gonna be a little selfish
Be a little selfish
Boom, boom, baby
Pick you up in my Mercedes
I'mma be a little selfish
Be a little selfish
Boom, boom, baby
Pick you up in my Mercedes
I'mma be a little selfish
Be a little selfish

[Bridge:]
Tonight I'm feeling sexual
Come on and play inside my love below
Strip down and give me my own private show
I'm gonna be a little selfish
Be a little selfish
Tonight I'm feeling sexual
Come on and play inside my love below
Strip down and give me my own private show
I'm gonna be a little selfish

Boom, boom, baby
Pick you up in my Mercedes
I'mma be a little selfish
Be a little

Boom, boom, baby
Pick you up in my Mercedes.
I'mma be a little selfish..
Be a- be a- be a...

[Chorus:]
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Tonight I'm gonna be a little selfish
Be a little selfish
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Tonight I'm gonna be a little selfish
Be a little selfish
Boom, boom, baby
Pick you up in my Mercedes
I'mma be a little selfish
Be a little selfish
Boom, boom, baby
Pick you up in my Mercedes
I'mma be a little selfish
Be a little selfish

Bài hát trong album

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1051 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4