Natural High

Tác giả: Chưa Biết
The way she talks to me
She talks to me
I don't know what I'd do without it
Love like this can last for a lifetime
And I don't wanna see
The stress no more
Girl I wanna be your
Shinin' knight
And I wanna see ya
Shinin' bright
Girl all go through the tests
Just to get to know you, know you
And you know I'd be there till the end
'Cause you're more than just a friend, ya know

No matter what you say
No matter what you do
I'll always be there for you baby 'cause you're my boo
No matter near or far
You're always in my heart
I'll never let you go 'cause you will always be my natural
Hi-hi-hi-hi-high
She's my natural hi-hi-hi-hi-high
She's my natural hi-hi-hi-hi-high
She's my natural high
Natural high

Girl you ain't gots to be
Super model lady
You gon' be my baby regardless
Don't need nobody else around
I'm good
'Cause girl I got you now
Shawty you're a perfect
And you deserve it
And you ain't gotta worry about me hurting you

Show you show you show you
Girl I'm in this till the end
'Cause you're more than just a friend, ya know
'Cause shawty I promise
T-Pain and Colby O'Donis

No matter what you say
No matter what you do
I'll always be there for you baby 'cause you're my boo
No matter near or far
You're always in my heart
I'll never let you go 'cause you will always be my natural
Hi-hi-hi-hi-high
She's my natural hi-hi-hi-hi-high
She's my natural hi-hi-hi-hi-high
She's my natural high
Natural high

Girl you know how sexy you are
They don't wanna tell ya
And partition
They can touch you by far
So they try to repel ya
And I don't wanna see
The stress no more
Girl I wanna be your
Shinin' knight
And I wanna see ya
Shinin' bright
Girl all go through the tests
Just to get to know you, know you
And you know I'd be there till the end
'Cause you're more than just a friend, ya know
I need to tell ya

No matter what you say
No matter what you do
I'll never be ashamed, girl just to call you my boo
No matter near or far
You're always in my heart
I'll never let you go 'cause you will always be my natural
Hi-hi-hi-hi-high
She's my natural hi-hi-hi-hi-high
She's my natural hi-hi-hi-hi-high
She's my natural high
Natural high
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 744 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4