Alejandro

Tác giả: Nhạc Ngoại
I know that we are young.
And I know you may love me.
But I just can't be with you like this anymore.
Alejandro.

She's got both hands
in her pockets.
And she wont look at you,
Won't look at you

She hides trough love.
Su bolsito
She got a halo around her finger.
Around you.

You know that I love you boy.
Hot like Mexico, rejoice.
At this point I gotta choose,
How can you loose.

Don't call my name.
Don't call my name, Alejandro.
I'm not your babe.
I'm not your babe, Fernando.

Don't wanna kiss, don't wanna touch.
Just smoke one cigarette more.
Don't call my name.
Don't call my name, Roberto.

Alejandro.
Alejandro.
Ale-ale- jandro.
Ale-ale-jand ro. [2x]

(Just stop. Please. Just let me go. Alejandro. Just let me go.)

She's not broken,
She's just a baby.
But her boyfriend's like a dad, just like a dad.
Draw those flames that burn before him.
Now he's gonna find a fight, gonna fool the dad.

You know that I love you boy.
Hot like Mexico, rejoice.
At this point I gotta choose,
How can you loose.

Don't call my name.
Don't call my name, Alejandro.
I'm not your babe.
I'm not your babe, Fernando.


Don't wanna kiss, don't wanna touch.
Just smoke one cigarette more.
Don't call my name.
Don't call my name, Roberto.

Alejandro.
Alejandro.
Ale-ale- jandro.
Ale-ale-jand ro. [2x]
http://www.elyr icsworld.com/alejand ro_lyrics_lady_gaga. html

Don't bother me.
Don't bother me. Alejandro
Don't call my name.
Don't call my name, Fernando.

I'm not your babe.
I'm not your babe, Alejandro.

Don't wanna kiss, don't wanna touch. Fernando.
Don't call my name.
Don't call my name, Alejandro.
I'm not your babe.
I'm not your babe, Fernando.

Don't wanna kiss, don't wanna touch.
Just smoke one cigarette more.
Don't call my name.
Don't call my name, Roberto.

Alejandro.
Alejandro.
Ale-ale- jandro.
Ale-ale-jand ro.

Don't call my name.
Don't call my name, Alejandro.
I'm not your babe.
I'm not your babe, Fernando.

Don't wanna kiss, don't wanna touch.
Just smoke one cigarette more.
Don't call my name.
Don't call my name, Roberto.

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: kim79
Người sửa: Trung Thạch
Bài này đã được xem 1181 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4