Killing Me Softly With His Song

Tác giả: Roberta Flack

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Ngọc Bích

Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly. With his song. I heard he.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Roberta Flack