Những album tạo bởi Ng Xuan (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nỗi Buồn Xa Xăm 11 2316
Tân Cổ Giao Duyên 39 14655
Bích Phượng 10 1478
Xuân Về 15 3790
Trúc Phương 29 3440
Như Quỳnh Tuyển Chọn 217 17746
Miền Tây 47 15314