Những album tạo bởi Ng Xuan (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nỗi Buồn Xa Xăm 11 2522
Tân Cổ Giao Duyên 39 15543
Bích Phượng 10 1617
Xuân Về 15 4057
Trúc Phương 29 3842
Như Quỳnh Tuyển Chọn 217 18976
Miền Tây 47 16090