Những album tạo bởi vao doi (22 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Kảraoke chon loc 25 8714
new wave 13 1397
Hương Ca 32 2463
Trung Hoa 73 6608
Xuân song 31 3168
my song líst 94 3825
Tuyển Chọn II 27 2285
Rumba collection 11 2241
Nhạc Ngoại 99 4566
nhạc đạo 15 3919
Hòa Tấu 80 5340
chachacha 23 4117
Liên Khúc 35 4134
Twister 5 1196
Tình Lính 3 2135
Tango Tình 19 4119
Techno 31 3042
Xuân Chọn Lọc 40 6767
Tuyển Chọn 122 6052
Chọn Lọc 2 77 3782
Karaoke List 290 26496
Chọn Lọc 422 15098