Những album tạo bởi vao doi (22 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Kảraoke chon loc 25 8675
new wave 13 1369
Hương Ca 32 2417
Trung Hoa 73 6468
Xuân song 31 3134
my song líst 94 3744
Tuyển Chọn II 27 2252
Rumba collection 11 2216
Nhạc Ngoại 99 4476
nhạc đạo 15 3835
Hòa Tấu 80 5267
chachacha 23 4051
Liên Khúc 35 4028
Twister 5 1179
Tình Lính 3 2105
Tango Tình 19 3981
Techno 31 2982
Xuân Chọn Lọc 40 6704
Tuyển Chọn 122 5938
Chọn Lọc 2 77 3700
Karaoke List 290 26148
Chọn Lọc 422 14871