Những album tạo bởi vao doi (22 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Kảraoke chon loc 25 8325
new wave 13 1235
Hương Ca 32 2205
Trung Hoa 73 5803
Xuân song 31 2902
my song líst 94 3433
Tuyển Chọn II 27 2093
Rumba collection 11 2126
Nhạc Ngoại 99 4115
nhạc đạo 15 3562
Hòa Tấu 80 4934
chachacha 23 3769
Liên Khúc 35 3664
Twister 5 1110
Tình Lính 3 1920
Tango Tình 19 3646
Techno 31 2753
Xuân Chọn Lọc 40 6347
Tuyển Chọn 122 5542
Chọn Lọc 2 77 3404
Karaoke List 290 24593
Chọn Lọc 422 13846