Những album tạo bởi vao doi (22 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Kảraoke chon loc 25 8819
new wave 13 1429
Hương Ca 32 2518
Trung Hoa 73 6767
Xuân song 31 3269
my song líst 94 3905
Tuyển Chọn II 27 2323
Rumba collection 11 2272
Nhạc Ngoại 99 4745
nhạc đạo 15 4017
Hòa Tấu 80 5458
chachacha 23 4235
Liên Khúc 35 4224
Twister 5 1217
Tình Lính 3 2169
Tango Tình 19 4271
Techno 31 3091
Xuân Chọn Lọc 40 6957
Tuyển Chọn 122 6175
Chọn Lọc 2 77 3870
Karaoke List 290 26992
Chọn Lọc 422 15531