Những album tạo bởi vao doi (22 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Kảraoke chon loc 25 9307
new wave 13 1713
Hương Ca 31 2926
Trung Hoa 73 7811
Xuân song 31 3707
my song líst 94 4398
Tuyển Chọn II 27 2603
Rumba collection 11 2583
Nhạc Ngoại 99 5477
nhạc đạo 15 4513
Hòa Tấu 80 6321
chachacha 23 5007
Liên Khúc 35 4856
Twister 5 1454
Tình Lính 3 2421
Tango Tình 19 4992
Techno 31 3581
Xuân Chọn Lọc 40 7675
Tuyển Chọn 121 7125
Chọn Lọc 2 75 4391
Karaoke List 289 29391
Chọn Lọc 421 17325