Những album tạo bởi vao doi (22 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Kảraoke chon loc 25 9049
new wave 13 1567
Hương Ca 31 2712
Trung Hoa 73 7327
Xuân song 31 3466
my song líst 94 4138
Tuyển Chọn II 27 2461
Rumba collection 11 2400
Nhạc Ngoại 99 5123
nhạc đạo 15 4273
Hòa Tấu 80 5826
chachacha 23 4619
Liên Khúc 35 4584
Twister 5 1331
Tình Lính 3 2288
Tango Tình 19 4589
Techno 31 3303
Xuân Chọn Lọc 40 7282
Tuyển Chọn 121 6626
Chọn Lọc 2 75 4106
Karaoke List 289 28132
Chọn Lọc 421 16413