She Works Hard For The Money

Tác giả: Charli Baltimore

Ca sỹ thể hiện: Carol Kim; Chưa Biết

She works hard for the money. So hard for it honey. She works hard for the money. So you better treat her right. She works hard for the money. So hard for it honey. She works hard for the money. So you better treat.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Charli Baltimore