Chim Non Lễ Phép

Tác giả: Lương Bằng Vinh & Trần Hồng Thắng

Ca sỹ thể hiện: Xuân Mai

Mấy chú chim non véo von học nói thấy bác gà tới lễ phép hỏi chào gà vui gật đầu, tốt tốt tốt gà vui gật đầu tốt tốt tốt!

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Hồng Thắng