How Do I Live

Tác giả: TRISHA YEARWOOD
How do I get through one night without you
If I had to live without you
What kind of life would that be
Oh and I, I need you in my arms
Need you to hold
You're my world, my heart, my soul
If you ever leave
Baby, you would take away everything good in my life

Without you there'd be no sun in my sky
There would be no love in my life
There'd be no world left for me
And I, baby I don't know what I would do
I'd be lost if I lost you
If you ever leave
Baby, you would take away everything real in my life
And tell me now

How do I live without you
I want to know
How do I breathe without you
If you ever go
How do I ever, ever survive
How do I, how do I
Oh, how do I live

If you ever leave
Baby, you would take away everything
Need you with me
Baby, 'cause you know that you're everything good in my life
And tell me now

How do I live without you
I want to know
How do I breathe without you
If you ever go
How do I ever, ever survive
How do I, how do I
Oh, how do I live
How do I live
Without you baby
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: vannguyen32
Bài này đã được xem 589 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4