How Do I Live

Tác giả: Chưa Biết
How do
I get through one night without you
If I had to live without you
What kind of life would thatbe
Oh I
I need you In my arms need you to hold
You're my word my heart my soul
If you ever lease
Baby you would take away everything
Good In my life and tell me now
How do I live without you
I want to know how do I breathe without you
If you ever go
How do I ever ever survive
How do I how do I
Oh how do I live without you there'd be no sun in my sky there would be no love in my life
There'd be no one left for me
And I baby I don't know what would be
I'd be lost if I lost you if you ever leave baby you would take away everything
Real in my life and tell me now
How do I live without you
I want to know how do I breathe without you
If you ever go
How do I ever ever survive
How do I how do I
Oh how do I live
if you ever leave baby you would take away everything need you with me baby 'cause you know that you're everything
Good in my life and tell me now
How do I live with out you
If you ever go
How do I live without you
If you ever go
How do I ever ever surprive
How do I how do I
Oh how do I live
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 4564 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4