Những album tạo bởi HatRong (20 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Túy Ca 10 2179
Mùa Mưa Đi qua 10 2125
Tình Đầu Tình Cuối 10 3014
Chuyện Người Con Gái Ao Sen 10 2315
Giết Người Trong Mộng 10 2394
Tình Cho không Biếu Không 10 3057
Một Lần Nữa Thôi 10 2583
Kiếp Đam Mê 10 4074
Gặp Nhau Làm Chi 10 3453
Cô Hàng Cà Phê 10 4857
Thà Giết Người Yêu 10 4279
Đời Còn Cô Đơn 9 5171
Bọt Biển 10 4399
Tim Vỡ 10 3800
Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài 10 5128
Bao Giờ Biết TươngTư 10 7583
Anh Về Với Em 10 13149
Lầm 10 6142
Ai Nói Với Em 10 10924
Xin Làm Nguời Hát Rong 10 12579