Better When I'm Dancing

Tác giả: Chưa Biết
Don't think about it
Just move your body
Listen to the music
Sing, oh, ey, oh
Just move those left feet
Go ahead get crazy
Anyone can do it
Sing, oh, ey, oh

Show the world you've got that fire
Feel the rhythm getting louder
Prove to them you've got the moves
I don't know about you
I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
You know we can do this together
Don't you feel better when you're dancing? Yeah, yeah

Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala

When you finally let go
And you slay that solo
Cause you listen to the music
Sing, oh, ey, oh
Cause you're confident, hey
And you let your hips sway
If you knew that you could do it
Sing, oh, ey, oh

Show the world you've got that fire
Feel the rhythm getting louder
Prove to them you've got the moves
I don't know about you

I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
You know we can do this together
Don't you feel better when you're dancing? Yeah, yeah

Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala

Oh, ey, oh
Oh, ey, oh
Oh, ey, oh
Oh, ey, oh
Oh, ey, oh
Oh, ey, oh

I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
You know we can do this together
Don't you feel better when you're dancing? Yeah, yeah

Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala

Better when I'm dancing
Better when I'm dancing
I feel better when I'm, yeah, yeah
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: ale2011
Bài này đã được xem 759 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4