Lời Biển Nói

Tác giả: Phan Bảo

Ca sỹ thể hiện: Đinh Ứng Phi Trường

Biển xanh như mắt em dưới hương trăng hoa làn tóc thơm biển ơi... ru. Ta dâng lên trùng dương cho muôn ngàn sao ung linh để gửi tình đến em biết em có hay hỡi người dấu yêu. Gió vẫn sầu để tàn lụi dần cho ánh trăng lên cao.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phan Bảo