Người Có Nhớ Ta Chăng

Tác giả: Lê Xuân Hương

Ca sỹ thể hiện: Bạch Yến

Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng. Như chim nhớ bầu trời. Như cá nhớ biển khơi. Như thú buồn nhớ rừng. Ngậm ngùi ôm nuối tiếc. Như ta nhớ về người. Người có nhớ ta chăng ? Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng. Như con.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Xuân Hương