Thiền Sư Chùa Đậu

Tác giả: Chúc Linh

Ca sỹ thể hiện: Phan Đăng Hưng

Phật Pháp vô biên, vô lượng, vô ngã, vị tha. Diệu Pháp chân như, chân thường, chân lý huyền vi. Chùa Đậu ở tỉnh Hà Tây, có hai vị Thiền sư. Hóa thân trên 300 năm, đến nay còn lưu toàn thân xá lợi. Đạo vàng diệu lý.

Trăng Tròn Tháng Tư (Trăng Tròn Tháng 4)

Tác giả: Chúc Linh

Ca sỹ thể hiện: Tam Ca Hải Âu; Xuân Phú; NguoiDepDiamond; NguoiDepPinkDiamond; CÔNG BẰNG; Chế Thanh; Huỳnh Nguyễn Công Bằng; Nhật Kim Anh

Từ vườn Lâm Tỳ Ni, đấng Thế Tôn đản sanh. Hoa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ La Vệ gió reo vui trời bừng sáng. Người người hân hoan loan tin vui. Tất Đạt Đa thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai, diệt.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Chúc Linh