Cát Bụi Cuộc Đời

Tác giả: Hà Sơn

Ca sĩ: CÔNG BẰNG

Ca sĩ khác: Phi Nhung; Chế Thanh; Chung Tử Lưu; Ngọc Huyền; Dương 565; Thái Dương; Kinh Kha VN; Diamond Tu; Minh Đẳng; Võ Như Loan; Thùy Dương; Khánh Bình; Chế Gia Huy; Dương Hoàng Linh; Tuấn Quỳnh; Quang Lập; Vũ Hoàng; Lương Quốc Thiên; Hoàng Hiệp; Hồ Quang Lộc; Khánh Phong; Fony Trung; Ân Thiên Vỹ; Tường Nguyên; Đăng Anh; Nam Phong; Quang Trường & Quang Phúc; Khang Lê & Dương Bình Minh; Hoàng Lợi; Tâm Như; Hoàng Tú Minh; Hà Bích Vân; Huỳnh Tùng; Trường Khánh; Ngọc Hân; Khang Lê

Này bạn thân ơi! Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người. Về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày.

Đạo Tràng Tịnh Độ

Tác giả: Tịnh Hải

Ca sĩ: CÔNG BẰNG

Ca sĩ khác: NguoiDepDiamond; Trung Hậu; Kim Linh; Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Một đạo tràng trang ngiêm , một đào tràng thanh tịnh. Cùng niệm A DI ĐÀ, dù đi đứng nằm ngồi. Đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A DI ĐÀ. Cùng ngồi lại bên nhau. Ta niệm A DI ĐÀ. Một đạo tràng an vui, dạy mọi người.

Diệu Pháp Liên Hoa

Tác giả: Hàn Châu

Ca sĩ: CÔNG BẰNG

Ca sĩ khác: Huỳnh Tấn Sang; NguoiDepDiamond; Kim Linh; Nguyễn Đức; Thùy Trang; Huỳnh Nguyễn Công Bằng; Minh Nguyệt

Lạy đấng Tam Giới Tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa. Lời kinh bay cao lời kinh lan tỏa nhiệm màu. Lời kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh cõi địa ngục. Cho con thấy ánh đạo.

Niềm An Vui

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sĩ: CÔNG BẰNG

Ca sĩ khác: Hoàng Châu & Chế Thanh; Trang Nhung; Kim Linh

Niềm an vui vẫn luôn có thật. Như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà. Khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi.

Trăng Tròn Tháng Tư (Trăng Tròn Tháng 4)

Tác giả: Chúc Linh

Ca sĩ: CÔNG BẰNG

Ca sĩ khác: Tam Ca Hải Âu; Xuân Phú; NguoiDepDiamond; NguoiDepDiamond & NguoiDepPinkDiamond; Chế Thanh; Huỳnh Nguyễn Công Bằng; Nhật Kim Anh

Từ vườn Lâm Tỳ Ni, đấng Thế Tôn đản sanh. Hoa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ La Vệ gió reo vui trời bừng sáng. Người người hân hoan loan tin vui. Tất Đạt Đa thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai, diệt.

danh sách bài hát của ca sĩ CÔNG BẰNG