Khóc Mẹ Dân Oan

Tác giả: Mặc Thiên

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; Như Quỳnh

Một ngày trần gian khóc thương mẹ dân oan. Ngại gì sương gió nuôi con qua khổ nạn. Nay con sang giàu mẹ sống cảnh lầm than. Đời oan trái đã gieo bao oán hờn. Cưu mang con rồi nay con phủi công ơn. Vườn ruộng đất nhà tranh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mặc Thiên