Dối Gian

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Trần Ngọc Sơn]

Ca sỹ thể hiện: Lâm Nhật Tiến

Trông trong đôi mắt em. Tôi nghe dường như chết đi nửa hồn. Yêu thương xưa đã trao. Đem theo nụ hôn. Đã thêm tủi hờn. Tôi không sao quên đi. Tiếng nói câu thề. Rằng yêu tôi mãi đắm mê. Đầy đam mê. Giờ thì đôi môi em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Ngoại [Lời Việt: Trần Ngọc Sơn]