Những album tạo bởi trần quang tuấn (3 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồng Ngọc 23 1553
Nguyên Lê 8 1145
Nhạc Huế 38 5462