Noel Trên Núi

Tác giả: Nhạc Mai Đăng, lời Tha Hương

Ca sỹ thể hiện: Hương Giang

Anh lính trẻ mừng Noel trên núi. Không rượu nồng không một tiếng chuông rơi. Tàn đêm ôm sung ngắm sao trời. Sao đi vắng để sương rơi lạnh buốt. Đêm Noel không một lời thăm hỏi. Chúa quên rồi người lính áo rằn ri. Có hay.