Đường Chúng Ta Đi

Tác giả: Huy Du & Xuân Sách

Ca sỹ thể hiện: FM Band; Chưa Biết; Tạ Minh Tâm; Doãn Tần

Việt Nam! trên đường chúng ta đi. Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó. Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời. Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước, mà vui sao ta chẳng nói nên lời. Dặm đường xa ta đi giữa mùa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Sách