Tiễn Em (Tiễn Anh)

Tác giả: Nhạc Phạm Duy, thơ Cung Trầm Tưởng

Ca sỹ thể hiện: Thanh Thúy; Sĩ Phú; Elvis Phương; Khánh Ly; Lệ Thanh; Thái Thanh; Hà Thanh; Ý Lan; Tuấn Ngọc

Lên xe tiễn em đi. Chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa Đông Paris. Suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ Mẹ. Anh nói bằng tiếng hôn. Không còn gì lâu hơn. Một trăm ngày xa cách. Tuyết rơi mỏng manh buồn. Ga Lyon đèn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cung Trầm Tưởng (Thơ)