Mẹ Là Phật 2011

Tác giả: Võ Tá Hân & Thanh Trí Cao

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Mẹ cho con một đời yêu thương. Mẹ cho con một màu thanh lương. Con tin Mẹ thế gian dung chứa. Mẹ dạy con "Hy sinh vì người". Tình nhiệm màu vời vợi non cao. Tâm rạng ngời một vầng trăng sao. Mắt dịu hiền ánh dương soi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Trí Cao